บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อีเมล: รหัส    
 
 
 
 

ข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ผู้เขียนได้ถูกถามค่อนข้างมากว่า การจะลงทุนต้องทำอย่างไร

และ พิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง ในวันนี้จึงขอพูดถึงว่า การลงทุนนั้นจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่า ควรจะวางแผนการเงินส่วนตัวให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่มีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนำเงินเหลือเก็บมาลงทุนและสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในอนาคต

และการนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีตัวตนจับต้องได้ เช่น ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้อีกว่า จะลงทุนเองหรือให้ผู้อื่นลงทุนแทน (ผ่าน บริษัทจัดการกองทุนหรือการซื้อหน่วยลงทุน) ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่มีความพร้อมและความรอบรู้ทางการลงทุน ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจากหนังสือของตลาดหลักทรัพย์เรื่องเงินทองต้องใส่ใจ ได้มีข้อแนะนำไว้ดังนี้
1. เงินลงทุน หากคุณมีเงินลงทุนน้อย ทำให้คุณไม่สามารถกระจายการลงทุนในวงกว้างในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทได้ ทำ ให้ความเสี่ยงในการลงทุนอาจจะสูงกว่าผู้ที่มีเงินลงทุนมากที่สามารถกระจาย การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ผันผวนขึ้นลงมาก


2. อายุและสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุข้อจำกัดด้านการเงินหลังเกษียณอายุ และสุขภาพที่เสื่อมลง อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุน และโดยทั่วไปแล้วคนที่อายุน้อย จะสามารถเลือกลงทุนที่เสี่ยงสูงได้มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก เพราะหากผิดพลาดก็ยังสามารถแก้ตัวได้ หรือยังสามารถหา รายได้เพิ่มเติมได้
3. ภาระผูกพันส่วนบุคคล เป็นภาระรายจ่ายต่าง ๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าเล่าเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ค่างวดผ่อนบ้าน ทำให้ไม่มีเงินเหลือไปลงทุนได้

4. การศึกษาและประสบการณ์ การขาดการศึกษาและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนที่เพียงพอ อาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการลงทุน หรือมักจะทำให้ขาดทุนจากการลงทุนได้จึงต้องระวัง

5. เวลา คนเป็นจำนวนมากวุ่นวายอยู่กับชีวิตในด้านอื่น ๆ จนไม่มีเวลาที่จะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการลงทุน ทำให้ไม่ตัดสินใจมาลงทุน หรือถ้าเข้ามาลงทุนก็มักจะมีปัญหาการลงทุนที่ไม่สัมฤทธิผล

6. ภูมิต้านทานต่อความเสี่ยง คนเรา มีภูมิต้านทานต่อความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน เช่น หากเป็นคนที่รักความเสี่ยง ก็มักจะจำกัดลงทุนของตนเองอยู่ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

7. เป้าหมายการลงทุน ซึ่งหมายถึงระยะเวลาการลงทุนที่ต้องการ เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี ซึ่งจะมีผลต่อการจัดสรรเงินลงทุนว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว หากเป็นการลงทุนระยะยาวก็อาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในสัดส่วนที่มากกว่า และนอกจากนี้ก็ยังต้องมีเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวัง

8. กฎระเบียบจากภาครัฐ เป็นการจำกัดทางเลือกในการลงทุน เช่น การลงทุนโดยเสรีในหลักทรัพย์นอกประเทศไทย (ซึ่งเป็นวิธีในการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนให้มากขึ้น) ยังถือเป็นข้อห้าม ยกเว้นแต่เป็นการลงทุนผ่านกระบวนการที่รัฐอนุญาต

ท้ายที่สุดนี้ คือการลงทุนจะต้องเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือพอเหมาะสม และใช้สติปัญญา และการที่จะให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนงอกงามเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่จะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอ จึงจะได้ดอกผลที่งดงามเช่นกัน

 

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง