บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 BH 15-Feb-2018 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
2 EASTW 16-Feb-2018 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
3 EGCO 15-Feb-2018 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
4 RAM 15-Feb-2018 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
5 RJH 16-Feb-2018 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
6 SCI 16-Feb-2018 บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
7 SCP 16-Feb-2018 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
8 SPRC 16-Feb-2018 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
9 THIP 14-Feb-2018 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง