บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 100 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AEONTS 16-Feb-2018 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
2 AMANAH 15-Feb-2018 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
3 ASAP 16-Feb-2018 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
4 BDMS 16-Feb-2018 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) บริการ การแพทย์
5 CGD 16-Feb-2018 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6 CI 16-Feb-2018 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7 CPALL 16-Feb-2018 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
8 CWT 16-Feb-2018 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
9 EASTW 16-Feb-2018 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
10 EGCO 16-Feb-2018 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
11 KTC 16-Feb-2018 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
12 LALIN 16-Feb-2018 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13 LRH 15-Feb-2018 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
14 LTX 16-Feb-2018 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
15 MAKRO 16-Feb-2018 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
16 NPP 16-Feb-2018 บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
17 PAP 16-Feb-2018 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
18 RS 16-Feb-2018 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
19 SABINA 16-Feb-2018 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
20 SF 15-Feb-2018 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
21 TMT 16-Feb-2018 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
22 TWPC 15-Feb-2018 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
23 UTP 16-Feb-2018 บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม กระดาษและวัสดุการพิมพ์
24 WICE 16-Feb-2018 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์


 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง