บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นลงมากที่สุด 100 อันดับ ใน 1 Week

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDifff
1 CPL -91.22 05-Feb-18 09-Feb-18 41 3.6 -37.4
2 UKEM -41.33 05-Feb-18 09-Feb-18 1.96 1.15 -0.81
3 TTCL -26.92 05-Feb-18 09-Feb-18 20.8 15.2 -5.6
4 EIC -14.29 05-Feb-18 09-Feb-18 0.07 0.06 -0.01
5 NBC -10.89 05-Feb-18 09-Feb-18 1.01 0.9 -0.11
6 TK -8.56 05-Feb-18 09-Feb-18 18.7 17.1 -1.6
7 NUSA -8.51 05-Feb-18 09-Feb-18 0.47 0.43 -0.04
8 SDC -8.16 05-Feb-18 09-Feb-18 0.49 0.45 -0.04
9 SKE -8.02 05-Feb-18 09-Feb-18 1.87 1.72 -0.15
10 POST -7.91 05-Feb-18 09-Feb-18 3.54 3.26 -0.28
11 SAMART -7.48 05-Feb-18 09-Feb-18 10.7 9.9 -0.8
12 SGP -7.03 05-Feb-18 09-Feb-18 32 29.75 -2.25
13 SMT -7.02 05-Feb-18 09-Feb-18 2.28 2.12 -0.16
14 PTL -6.94 05-Feb-18 09-Feb-18 14.4 13.4 -1
15 PCSGH -6.88 05-Feb-18 09-Feb-18 8 7.45 -0.55
16 JMART -6.56 05-Feb-18 09-Feb-18 24.4 22.8 -1.6
17 COMAN -6.38 05-Feb-18 09-Feb-18 7.05 6.6 -0.45
18 ANAN -6.31 05-Feb-18 09-Feb-18 5.55 5.2 -0.35
19 PTTEP -6.28 05-Feb-18 09-Feb-18 119.5 112 -7.5
20 THE -6.06 05-Feb-18 09-Feb-18 3.96 3.72 -0.24
21 F&D -6.03 06-Feb-18 09-Feb-18 23.2 21.8 -1.4
22 UP -6.03 05-Feb-18 08-Feb-18 29 27.25 -1.75
23 AGE -5.92 05-Feb-18 09-Feb-18 1.69 1.59 -0.1
24 TSR -5.71 05-Feb-18 09-Feb-18 3.5 3.3 -0.2
25 CHO -5.59 05-Feb-18 09-Feb-18 1.79 1.69 -0.1
26 ACC -5.56 05-Feb-18 09-Feb-18 0.54 0.51 -0.03
27 AJA -5.45 05-Feb-18 09-Feb-18 0.55 0.52 -0.03
28 LANNA -5.41 05-Feb-18 09-Feb-18 18.5 17.5 -1
29 SKN -5.41 05-Feb-18 09-Feb-18 7.4 7 -0.4
30 STPI -5.17 05-Feb-18 09-Feb-18 5.8 5.5 -0.3
31 EPG -5.15 05-Feb-18 09-Feb-18 9.7 9.2 -0.5
32 SQ -5.08 05-Feb-18 09-Feb-18 4.72 4.48 -0.24
33 IRC -5.02 05-Feb-18 09-Feb-18 23.9 22.7 -1.2
34 KOOL -5 05-Feb-18 09-Feb-18 2.4 2.28 -0.12
35 FLOYD -4.9 05-Feb-18 09-Feb-18 2.86 2.72 -0.14
36 MCOT -4.76 05-Feb-18 09-Feb-18 10.5 10 -0.5
37 DIMET -4.68 05-Feb-18 09-Feb-18 1.71 1.63 -0.08
38 ITD -4.66 05-Feb-18 09-Feb-18 3.86 3.68 -0.18
39 TACC -4.63 05-Feb-18 09-Feb-18 5.4 5.15 -0.25
40 DIGI -4.62 05-Feb-18 09-Feb-18 0.65 0.62 -0.03
41 SRICHA -4.62 05-Feb-18 09-Feb-18 19.5 18.6 -0.9
42 UNIQ -4.52 05-Feb-18 09-Feb-18 15.5 14.8 -0.7
43 METCO -4.35 05-Feb-18 09-Feb-18 230 220 -10
44 TPAC -4.31 05-Feb-18 09-Feb-18 11.6 11.1 -0.5
45 GCAP -4.26 05-Feb-18 09-Feb-18 7.05 6.75 -0.3
46 BAY -4.23 05-Feb-18 09-Feb-18 47.25 45.25 -2
47 COL -4.2 05-Feb-18 09-Feb-18 59.5 57 -2.5
48 RICHY -4.19 05-Feb-18 09-Feb-18 1.91 1.83 -0.08
49 CIG -4.08 05-Feb-18 09-Feb-18 0.49 0.47 -0.02
50 CFRESH -4.07 05-Feb-18 09-Feb-18 6.15 5.9 -0.25
51 PTT -4 05-Feb-18 09-Feb-18 500 480 -20
52 WINNER -4 05-Feb-18 09-Feb-18 4 3.84 -0.16
53 TM -3.91 05-Feb-18 09-Feb-18 2.56 2.46 -0.1
54 INTUCH -3.9 05-Feb-18 09-Feb-18 57.75 55.5 -2.25
55 TGCI -3.9 05-Feb-18 09-Feb-18 3.08 2.96 -0.12
56 PTG -3.85 05-Feb-18 09-Feb-18 20.8 20 -0.8
57 TC -3.85 05-Feb-18 09-Feb-18 3.12 3 -0.12
58 TKN -3.81 05-Feb-18 09-Feb-18 21 20.2 -0.8
59 QLT -3.81 05-Feb-18 09-Feb-18 5.25 5.05 -0.2
60 HTC -3.77 05-Feb-18 09-Feb-18 26.5 25.5 -1
61 LRH -3.77 05-Feb-18 09-Feb-18 26.5 25.5 -1
62 NYT -3.76 05-Feb-18 09-Feb-18 6.65 6.4 -0.25
63 CHOW -3.7 05-Feb-18 09-Feb-18 5.4 5.2 -0.2
64 THMUI -3.7 05-Feb-18 09-Feb-18 2.16 2.08 -0.08
65 ICHI -3.65 05-Feb-18 09-Feb-18 9.6 9.25 -0.35
66 TAE -3.6 05-Feb-18 09-Feb-18 2.78 2.68 -0.1
67 SCB -3.58 05-Feb-18 09-Feb-18 153.5 148 -5.5
68 CCET -3.55 05-Feb-18 09-Feb-18 2.82 2.72 -0.1
69 BPP -3.53 05-Feb-18 09-Feb-18 25.5 24.6 -0.9
70 TFI -3.51 05-Feb-18 09-Feb-18 0.57 0.55 -0.02
71 MNIT -3.5 07-Feb-18 09-Feb-18 2 1.93 -0.07
72 SINGER -3.47 05-Feb-18 09-Feb-18 14.4 13.9 -0.5
73 FSMART -3.47 05-Feb-18 09-Feb-18 14.4 13.9 -0.5
74 SSTPF -3.45 05-Feb-18 09-Feb-18 7.25 7 -0.25
75 ASIAN -3.43 05-Feb-18 09-Feb-18 10.2 9.85 -0.35
76 BOL -3.43 05-Feb-18 09-Feb-18 2.04 1.97 -0.07
77 INGRS -3.42 05-Feb-18 09-Feb-18 1.17 1.13 -0.04
78 CHOTI -3.4 05-Feb-18 09-Feb-18 147 142 -5
79 BEC -3.36 05-Feb-18 09-Feb-18 11.9 11.5 -0.4
80 WIIK -3.33 05-Feb-18 09-Feb-18 3.6 3.48 -0.12
81 HYDRO -3.31 05-Feb-18 09-Feb-18 1.51 1.46 -0.05
82 MBK -3.3 05-Feb-18 09-Feb-18 21.2 20.5 -0.7
83 IFS -3.26 05-Feb-18 09-Feb-18 3.68 3.56 -0.12
84 BLA -3.25 05-Feb-18 09-Feb-18 38.5 37.25 -1.25
85 TAPAC -3.25 05-Feb-18 09-Feb-18 12.3 11.9 -0.4
86 JMT -3.23 05-Feb-18 09-Feb-18 38.75 37.5 -1.25
87 SPORT -3.23 05-Feb-18 09-Feb-18 0.62 0.6 -0.02
88 UPOIC -3.21 05-Feb-18 09-Feb-18 4.98 4.82 -0.16
89 SAM -3.12 05-Feb-18 09-Feb-18 0.96 0.93 -0.03
90 ADB -3.12 05-Feb-18 09-Feb-18 1.6 1.55 -0.05
91 PDI -3.1 05-Feb-18 09-Feb-18 22.6 21.9 -0.7
92 GENCO -3.03 05-Feb-18 09-Feb-18 0.99 0.96 -0.03
93 TSTH -3.03 05-Feb-18 09-Feb-18 0.99 0.96 -0.03
94 PPS -3.01 05-Feb-18 09-Feb-18 1.66 1.61 -0.05
95 FN -2.98 05-Feb-18 09-Feb-18 4.7 4.56 -0.14
96 ZIGA -2.93 05-Feb-18 09-Feb-18 4.78 4.64 -0.14
97 SUTHA -2.91 05-Feb-18 09-Feb-18 5.15 5 -0.15
98 ABICO -2.91 05-Feb-18 09-Feb-18 8.6 8.35 -0.25
99 SPVI -2.91 05-Feb-18 09-Feb-18 1.72 1.67 -0.05
100 TMI -2.91 05-Feb-18 09-Feb-18 1.03 1 -0.03

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDifff
1 PDJ -16 29-Jan-18 02-Feb-18 4.5 3.78 -0.72
2 SSC -15.33 29-Jan-18 02-Feb-18 75 63.5 -11.5
3 ILINK -15 29-Jan-18 02-Feb-18 12 10.2 -1.8
4 EIC -14.29 29-Jan-18 02-Feb-18 0.07 0.06 -0.01
5 EMC -11.11 29-Jan-18 02-Feb-18 0.09 0.08 -0.01
6 SUPER -10.26 29-Jan-18 02-Feb-18 1.17 1.05 -0.12
7 ROCK -9.37 29-Jan-18 01-Feb-18 19.2 17.4 -1.8
8 TSC -8.59 29-Jan-18 02-Feb-18 12.8 11.7 -1.1
9 PRECHA -8.16 29-Jan-18 02-Feb-18 1.96 1.8 -0.16
10 MONO -7.79 29-Jan-18 02-Feb-18 4.88 4.5 -0.38
11 Q-CON -7.64 29-Jan-18 02-Feb-18 7.2 6.65 -0.55
12 IHL -7.63 29-Jan-18 02-Feb-18 11.8 10.9 -0.9
13 TEAM -7.55 29-Jan-18 02-Feb-18 1.59 1.47 -0.12
14 SPORT -7.46 29-Jan-18 02-Feb-18 0.67 0.62 -0.05
15 NUSA -7.41 29-Jan-18 02-Feb-18 0.54 0.5 -0.04
16 PRIN -7.29 29-Jan-18 02-Feb-18 1.92 1.78 -0.14
17 RICHY -7.14 29-Jan-18 02-Feb-18 2.1 1.95 -0.15
18 BROCK -6.85 29-Jan-18 02-Feb-18 2.92 2.72 -0.2
19 KCE -6.77 29-Jan-18 02-Feb-18 77.5 72.25 -5.25
20 TNR -6.55 29-Jan-18 02-Feb-18 16.8 15.7 -1.1
21 NMG -6.52 29-Jan-18 02-Feb-18 0.46 0.43 -0.03
22 EE -6.25 29-Jan-18 02-Feb-18 0.8 0.75 -0.05
23 TWZ -6.25 29-Jan-18 02-Feb-18 0.16 0.15 -0.01
24 JAS -5.7 29-Jan-18 02-Feb-18 7.9 7.45 -0.45
25 TKN -5.7 29-Jan-18 02-Feb-18 22.8 21.5 -1.3
26 EPG -5.66 29-Jan-18 02-Feb-18 10.6 10 -0.6
27 SDC -5.66 29-Jan-18 02-Feb-18 0.53 0.5 -0.03
28 SITHAI -5.59 29-Jan-18 02-Feb-18 1.43 1.35 -0.08
29 INGRS -5.47 29-Jan-18 02-Feb-18 1.28 1.21 -0.07
30 BRR -5.36 29-Jan-18 02-Feb-18 8.4 7.95 -0.45
31 SIRI -5.36 29-Jan-18 02-Feb-18 2.24 2.12 -0.12
32 DELTA -5.23 29-Jan-18 02-Feb-18 76.5 72.5 -4
33 LOXLEY -5.22 29-Jan-18 02-Feb-18 2.68 2.54 -0.14
34 TLUXE -5.1 29-Jan-18 02-Feb-18 7.85 7.45 -0.4
35 SMM -4.85 29-Jan-18 02-Feb-18 1.03 0.98 -0.05
36 DTAC -4.83 29-Jan-18 02-Feb-18 51.75 49.25 -2.5
37 TOPP -4.8 30-Jan-18 02-Feb-18 229 218 -11
38 APEX -4.55 29-Jan-18 02-Feb-18 0.44 0.42 -0.02
39 VNT -4.42 29-Jan-18 02-Feb-18 28.25 27 -1.25
40 GPSC -4.41 29-Jan-18 02-Feb-18 85 81.25 -3.75
41 TCMC -4.35 29-Jan-18 02-Feb-18 3.68 3.52 -0.16
42 PAF -4.29 29-Jan-18 02-Feb-18 1.63 1.56 -0.07
43 M -4.19 29-Jan-18 02-Feb-18 89.5 85.75 -3.75
44 SST -4.19 29-Jan-18 02-Feb-18 8.35 8 -0.35
45 FN -4.16 29-Jan-18 02-Feb-18 5.05 4.84 -0.21
46 COM7 -4 29-Jan-18 02-Feb-18 17.5 16.8 -0.7
47 JUTHA -3.97 29-Jan-18 02-Feb-18 2.52 2.42 -0.1
48 MC -3.97 29-Jan-18 02-Feb-18 15.1 14.5 -0.6
49 UTP -3.88 29-Jan-18 02-Feb-18 10.3 9.9 -0.4
50 AJA -3.85 29-Jan-18 02-Feb-18 0.52 0.5 -0.02
51 TIC -3.76 29-Jan-18 02-Feb-18 33.25 32 -1.25
52 KWG -3.65 29-Jan-18 02-Feb-18 2.74 2.64 -0.1
53 MCOT -3.64 29-Jan-18 02-Feb-18 11 10.6 -0.4
54 TRUE -3.62 29-Jan-18 02-Feb-18 6.9 6.65 -0.25
55 TFG -3.57 29-Jan-18 02-Feb-18 5.6 5.4 -0.2
56 SAMART -3.54 29-Jan-18 02-Feb-18 11.3 10.9 -0.4
57 HANA -3.49 29-Jan-18 02-Feb-18 43 41.5 -1.5
58 PE -3.45 29-Jan-18 02-Feb-18 0.58 0.56 -0.02
59 PSL -3.42 29-Jan-18 02-Feb-18 11.7 11.3 -0.4
60 TGPRO -3.33 29-Jan-18 02-Feb-18 0.3 0.29 -0.01
61 TMB -3.33 29-Jan-18 02-Feb-18 3 2.9 -0.1
62 JWD -3.31 29-Jan-18 02-Feb-18 12.1 11.7 -0.4
63 SLP -3.31 29-Jan-18 02-Feb-18 1.21 1.17 -0.04
64 TISCO -3.31 29-Jan-18 02-Feb-18 90.5 87.5 -3
65 AP -3.26 29-Jan-18 02-Feb-18 9.2 8.9 -0.3
66 MPIC -3.23 29-Jan-18 02-Feb-18 1.55 1.5 -0.05
67 TIPCO -3.23 29-Jan-18 02-Feb-18 15.5 15 -0.5
68 MCS -3.2 29-Jan-18 02-Feb-18 12.5 12.1 -0.4
69 TPOLY -3.15 29-Jan-18 02-Feb-18 4.44 4.3 -0.14
70 BANPU -3.11 29-Jan-18 02-Feb-18 22.5 21.8 -0.7
71 DIGI -3.08 29-Jan-18 02-Feb-18 0.65 0.63 -0.02
72 SAM -3.03 29-Jan-18 02-Feb-18 0.99 0.96 -0.03
73 TASCO -3 29-Jan-18 02-Feb-18 23.3 22.6 -0.7
74 THAI -2.99 29-Jan-18 02-Feb-18 16.7 16.2 -0.5
75 TVO -2.96 29-Jan-18 02-Feb-18 33.75 32.75 -1
76 TOP -2.86 29-Jan-18 02-Feb-18 105 102 -3
77 TSI -2.86 29-Jan-18 02-Feb-18 0.7 0.68 -0.02
78 NWR -2.83 29-Jan-18 02-Feb-18 1.06 1.03 -0.03
79 TTA -2.78 29-Jan-18 02-Feb-18 9 8.75 -0.25
80 CRANE -2.76 29-Jan-18 02-Feb-18 3.62 3.52 -0.1
81 SAWANG -2.76 31-Jan-18 02-Feb-18 14.5 14.1 -0.4
82 TPIPL -2.75 29-Jan-18 02-Feb-18 2.18 2.12 -0.06
83 MALEE -2.74 29-Jan-18 02-Feb-18 36.5 35.5 -1
84 PLE -2.73 29-Jan-18 02-Feb-18 1.1 1.07 -0.03
85 TLHPF -2.65 30-Jan-18 01-Feb-18 11.3 11 -0.3
86 SPPT -2.58 29-Jan-18 02-Feb-18 4.66 4.54 -0.12
87 PTTGC -2.56 29-Jan-18 02-Feb-18 97.5 95 -2.5
88 FSS -2.53 29-Jan-18 02-Feb-18 3.16 3.08 -0.08
89 EVER -2.5 29-Jan-18 02-Feb-18 0.4 0.39 -0.01
90 CNT -2.45 29-Jan-18 02-Feb-18 3.26 3.18 -0.08
91 QH -2.45 29-Jan-18 02-Feb-18 3.26 3.18 -0.08
92 CBG -2.43 29-Jan-18 02-Feb-18 82.25 80.25 -2
93 SPCG -2.43 29-Jan-18 02-Feb-18 24.7 24.1 -0.6
94 TU -2.42 29-Jan-18 02-Feb-18 20.7 20.2 -0.5
95 ASP -2.38 29-Jan-18 02-Feb-18 4.2 4.1 -0.1
96 PYLON -2.38 29-Jan-18 02-Feb-18 16.8 16.4 -0.4
97 KGI -2.35 29-Jan-18 02-Feb-18 5.1 4.98 -0.12
98 SCN -2.35 29-Jan-18 02-Feb-18 5.1 4.98 -0.12
99 VPO -2.33 29-Jan-18 02-Feb-18 0.86 0.84 -0.02
100 AH -2.29 29-Jan-18 02-Feb-18 32.75 32 -0.75

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง