บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นลงมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 TIP -47.69% 14 Feb 18 16 Mar 18 48.75 25.5 -23.25
2 TTCL -36.36% 14 Feb 18 16 Mar 18 14.3 9.1 -5.2
3 JMART -34.63% 14 Feb 18 16 Mar 18 23.1 15.1 -8
4 ECL -31.84% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.58 2.44 -1.14
5 FANCY -30.81% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.98 1.37 -0.61
6 THANI -28.71% 14 Feb 18 16 Mar 18 10.1 7.2 -2.9
7 DIGI -26.98% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.63 0.46 -0.17
8 TCC -26.92% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.52 0.38 -0.14
9 MALEE -25% 14 Feb 18 16 Mar 18 34 25.5 -8.5
10 BJCHI -23.6% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.22 2.46 -0.76
11 SINGER -23.36% 14 Feb 18 16 Mar 18 13.7 10.5 -3.2
12 NWR -22.77% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.01 0.78 -0.23
13 UMI -21.63% 14 Feb 18 16 Mar 18 2.08 1.63 -0.45
14 PAF -21.38% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.59 1.25 -0.34
15 CCET -20.44% 14 Feb 18 16 Mar 18 2.74 2.18 -0.56
16 THREL -20.31% 14 Feb 18 16 Mar 18 12.8 10.2 -2.6
17 AMANAH -20.1% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.99 1.59 -0.4
18 TFI -20% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.55 0.44 -0.11
19 SDC -20% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.45 0.36 -0.09
20 TCJ -19.71% 14 Feb 18 16 Mar 18 10.4 8.35 -2.05
21 FER -19.12% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.68 0.55 -0.13
22 TSR -18.9% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.28 2.66 -0.62
23 GENCO -18.37% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.98 0.8 -0.18
24 ASIAN -18.04% 14 Feb 18 16 Mar 18 9.7 7.95 -1.75
25 STEC -17.95% 14 Feb 18 16 Mar 18 23.4 19.2 -4.2
26 PRM -17.43% 14 Feb 18 16 Mar 18 10.9 9 -1.9
27 PDJ -17.37% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.8 3.14 -0.66
28 APURE -17.37% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.9 1.57 -0.33
29 ANAN -17.28% 14 Feb 18 16 Mar 18 5.15 4.26 -0.89
30 TASCO -17.26% 14 Feb 18 16 Mar 18 22.6 18.7 -3.9
31 TPOLY -17.22% 14 Feb 18 16 Mar 18 4.18 3.46 -0.72
32 CBG -17.11% 14 Feb 18 16 Mar 18 76 63 -13
33 THE -16.76% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.7 3.08 -0.62
34 TRC -16.67% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.02 0.85 -0.17
35 PE -16.67% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.54 0.45 -0.09
36 TCCC -16.58% 14 Feb 18 16 Mar 18 46.75 39 -7.75
37 SVOA -16.51% 14 Feb 18 16 Mar 18 2.18 1.82 -0.36
38 JWD -15.97% 14 Feb 18 16 Mar 18 11.9 10 -1.9
39 PAP -15.96% 14 Feb 18 16 Mar 18 5.45 4.58 -0.87
40 GRAND -15.83% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.2 1.01 -0.19
41 EPG -15.79% 14 Feb 18 16 Mar 18 8.55 7.2 -1.35
42 RCI -15.49% 14 Feb 18 16 Mar 18 2.84 2.4 -0.44
43 TCB -15.04% 14 Feb 18 16 Mar 18 66.5 56.5 -10
44 HANA -14.79% 14 Feb 18 16 Mar 18 42.25 36 -6.25
45 SLP -14.66% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.16 0.99 -0.17
46 HFT -14.48% 14 Feb 18 16 Mar 18 4.42 3.78 -0.64
47 EIC -14.29% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.07 0.06 -0.01
48 DDD -14.29% 14 Feb 18 16 Mar 18 115.5 99 -16.5

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง