บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นลงมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 SKR -92.4% 25 Apr 18 25 May 18 50 3.8 -46.2
2 ASIA -90.46% 25 Apr 18 25 May 18 70.75 6.75 -64
3 SGP -62% 25 Apr 18 25 May 18 30 11.4 -18.6
4 KCE -52.22% 25 Apr 18 25 May 18 73.25 35 -38.25
5 PYLON -46.9% 25 Apr 18 25 May 18 14.5 7.7 -6.8
6 MONO -34.6% 25 Apr 18 25 May 18 4.22 2.76 -1.46
7 SAWAD -33.63% 25 Apr 18 25 May 18 56.5 37.5 -19
8 WORK -31.44% 25 Apr 18 25 May 18 66 45.25 -20.75
9 ICHI -31.01% 25 Apr 18 25 May 18 7.9 5.45 -2.45
10 SYMC -30.64% 25 Apr 18 25 May 18 8.65 6 -2.65
11 APEX -29.03% 25 Apr 18 25 May 18 0.31 0.22 -0.09
12 RS -28.21% 25 Apr 18 25 May 18 28 20.1 -7.9
13 PDI -27.31% 25 Apr 18 25 May 18 24.9 18.1 -6.8
14 THRE -26.7% 25 Apr 18 25 May 18 1.76 1.29 -0.47
15 ILINK -25% 25 Apr 18 25 May 18 9.2 6.9 -2.3
16 DDD -24.47% 25 Apr 18 25 May 18 94 71 -23
17 BEAUTY -23.79% 25 Apr 18 25 May 18 22.7 17.3 -5.4
18 TCMC -23.53% 25 Apr 18 25 May 18 3.06 2.34 -0.72
19 RCL -23.42% 25 Apr 18 25 May 18 7.9 6.05 -1.85
20 III -22.7% 25 Apr 18 25 May 18 7.05 5.45 -1.6
21 ASAP -22.28% 25 Apr 18 25 May 18 9.2 7.15 -2.05
22 ASIAN -21.83% 25 Apr 18 25 May 18 7.1 5.55 -1.55
23 DCC -21.38% 25 Apr 18 25 May 18 2.9 2.28 -0.62
24 SCI -21.35% 25 Apr 18 25 May 18 3.84 3.02 -0.82
25 TIPCO -19.69% 25 Apr 18 25 May 18 12.7 10.2 -2.5
26 WICE -19.24% 25 Apr 18 25 May 18 5.25 4.24 -1.01
27 SINGER -19.13% 25 Apr 18 25 May 18 9.15 7.4 -1.75
28 FTE -18.49% 25 Apr 18 25 May 18 2.92 2.38 -0.54
29 WIIK -18.37% 25 Apr 18 25 May 18 2.94 2.4 -0.54
30 TOG -18.33% 25 Apr 18 25 May 18 6 4.9 -1.1
31 CRANE -18% 25 Apr 18 25 May 18 3 2.46 -0.54
32 SPPT -17.97% 25 Apr 18 25 May 18 5.9 4.84 -1.06
33 CPI -17.74% 25 Apr 18 25 May 18 2.48 2.04 -0.44
34 ESSO -17.05% 25 Apr 18 25 May 18 17.6 14.6 -3
35 MALEE -16.75% 25 Apr 18 25 May 18 20.3 16.9 -3.4
36 KAMART -16.67% 25 Apr 18 25 May 18 6.6 5.5 -1.1
37 THREL -16.5% 25 Apr 18 25 May 18 10 8.35 -1.65
38 TFI -15.91% 25 Apr 18 25 May 18 0.44 0.37 -0.07
39 BFIT -15.71% 25 Apr 18 25 May 18 35 29.5 -5.5
40 FE -15.56% 03 May 18 25 May 18 225 190 -35
41 GREEN -15.13% 25 Apr 18 25 May 18 1.19 1.01 -0.18
42 TPBI -15% 25 Apr 18 25 May 18 12 10.2 -1.8
43 CM -14.92% 25 Apr 18 25 May 18 4.96 4.22 -0.74
44 TFG -14.85% 25 Apr 18 25 May 18 5.05 4.3 -0.75
45 TCJ -14.74% 25 Apr 18 25 May 18 7.8 6.65 -1.15
46 EIC -14.29% 25 Apr 18 25 May 18 0.07 0.06 -0.01

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง