บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 Week

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDifff
1 TIW 72.88 09 Feb 18 16 Feb 18 236 408 172
2 NPP 21.48 09 Feb 18 16 Feb 18 1.35 1.64 0.29
3 CGD 19.57 09 Feb 18 16 Feb 18 1.38 1.65 0.27
4 WICE 19.51 09 Feb 18 16 Feb 18 6.15 7.35 1.2
5 LRH 17.65 09 Feb 18 16 Feb 18 25.5 30 4.5
6 LTX 17.34 09 Feb 18 16 Feb 18 67.75 79.5 11.75
7 ASAP 17 09 Feb 18 16 Feb 18 10 11.7 1.7
8 EIC 16.67 09 Feb 18 16 Feb 18 0.06 0.07 0.01
9 SCI 16.67 09 Feb 18 16 Feb 18 5.7 6.65 0.95
10 EASTW 15.97 09 Feb 18 16 Feb 18 11.9 13.8 1.9
11 PLE 15.38 09 Feb 18 16 Feb 18 1.04 1.2 0.16
12 EMC 12.5 09 Feb 18 16 Feb 18 0.08 0.09 0.01
13 AMANAH 12.36 09 Feb 18 16 Feb 18 1.78 2 0.22
14 THIP 11.94 09 Feb 18 16 Feb 18 33.5 37.5 4
15 UTP 11.56 09 Feb 18 16 Feb 18 9.95 11.1 1.15
16 HUMAN 10.66 09 Feb 18 16 Feb 18 12.2 13.5 1.3
17 RML 10.58 09 Feb 18 16 Feb 18 1.04 1.15 0.11
18 EGCO 10.55 09 Feb 18 16 Feb 18 218 241 23
19 KTC 10.45 09 Feb 18 16 Feb 18 268 296 28
20 SSC 10.08 09 Feb 18 16 Feb 18 62 68.25 6.25
21 AJA 9.62 09 Feb 18 16 Feb 18 0.52 0.57 0.05
22 SVOA 8.91 09 Feb 18 16 Feb 18 2.02 2.2 0.18
23 BIG 8.11 09 Feb 18 16 Feb 18 2.96 3.2 0.24
24 CWT 7.51 09 Feb 18 16 Feb 18 3.46 3.72 0.26
25 LPH 7.04 09 Feb 18 16 Feb 18 7.1 7.6 0.5
26 PACE 7.02 09 Feb 18 16 Feb 18 0.57 0.61 0.04
27 TOA 6.82 09 Feb 18 16 Feb 18 33 35.25 2.25
28 TGCI 6.76 09 Feb 18 16 Feb 18 2.96 3.16 0.2
29 DIGI 6.45 09 Feb 18 16 Feb 18 0.62 0.66 0.04
30 TEAM 6.4 09 Feb 18 16 Feb 18 1.72 1.83 0.11
31 PDI 6.39 09 Feb 18 16 Feb 18 21.9 23.3 1.4
32 AEONTS 6.36 09 Feb 18 16 Feb 18 173 184 11
33 RS 6.3 09 Feb 18 16 Feb 18 31.75 33.75 2
34 PERM 6.02 09 Feb 18 16 Feb 18 2.66 2.82 0.16
35 RPC 5.97 09 Feb 18 16 Feb 18 0.67 0.71 0.04
36 HTC 5.88 09 Feb 18 16 Feb 18 25.5 27 1.5
37 VNG 5.66 09 Feb 18 16 Feb 18 10.6 11.2 0.6
38 BWG 5.6 09 Feb 18 16 Feb 18 1.25 1.32 0.07
39 SAM 5.38 09 Feb 18 16 Feb 18 0.93 0.98 0.05
40 RJH 5.26 09 Feb 18 16 Feb 18 24.7 26 1.3
41 IT 5.19 09 Feb 18 16 Feb 18 4.24 4.46 0.22
42 GULF 5.14 09 Feb 18 16 Feb 18 73 76.75 3.75
43 SMIT 5.13 09 Feb 18 16 Feb 18 5.85 6.15 0.3
44 BH 5.1 09 Feb 18 16 Feb 18 196 206 10
45 UVAN 5.1 09 Feb 18 16 Feb 18 7.85 8.25 0.4
46 BDMS 5.09 09 Feb 18 16 Feb 18 21.6 22.7 1.1
47 SSTPF 5 09 Feb 18 15 Feb 18 7 7.35 0.35
48 MIDA 4.92 09 Feb 18 16 Feb 18 0.61 0.64 0.03
49 SQ 4.91 09 Feb 18 16 Feb 18 4.48 4.7 0.22
50 CEN 4.76 09 Feb 18 16 Feb 18 1.47 1.54 0.07

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง