บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 TIW 135.16 17 Jan 18 16 Feb 18 173.5 408 234.5
2 NPP 112.99 17 Jan 18 16 Feb 18 0.77 1.64 0.87
3 TRITN 65 17 Jan 18 16 Feb 18 0.2 0.33 0.13
4 SOLAR 49.45 17 Jan 18 16 Feb 18 1.82 2.72 0.9
5 HUMAN 45.95 17 Jan 18 16 Feb 18 9.25 13.5 4.25
6 RSP 36.7 17 Jan 18 16 Feb 18 5.45 7.45 2
7 GL 36.64 17 Jan 18 16 Feb 18 4.94 6.75 1.81
8 KTC 35.78 17 Jan 18 16 Feb 18 218 296 78
9 HTC 33.66 17 Jan 18 16 Feb 18 20.2 27 6.8
10 TEAM 29.79 17 Jan 18 16 Feb 18 1.41 1.83 0.42
11 ASAP 27.87 17 Jan 18 16 Feb 18 9.15 11.7 2.55
12 WICE 27.83 17 Jan 18 16 Feb 18 5.75 7.35 1.6
13 UTP 25.42 17 Jan 18 16 Feb 18 8.85 11.1 2.25
14 CWT 24.83 17 Jan 18 16 Feb 18 2.98 3.72 0.74
15 GPI 23.91 17 Jan 18 16 Feb 18 2.76 3.42 0.66
16 AMANAH 22.7 17 Jan 18 16 Feb 18 1.63 2 0.37
17 RS 21.62 17 Jan 18 16 Feb 18 27.75 33.75 6
18 PRINC 21.57 17 Jan 18 16 Feb 18 5.1 6.2 1.1
19 LTX 20.91 17 Jan 18 16 Feb 18 65.75 79.5 13.75
20 LRH 20.48 17 Jan 18 16 Feb 18 24.9 30 5.1
21 CGD 20.44 17 Jan 18 16 Feb 18 1.37 1.65 0.28
22 SSC 20.26 17 Jan 18 16 Feb 18 56.75 68.25 11.5
23 PACE 19.61 17 Jan 18 16 Feb 18 0.51 0.61 0.1
24 S 19.14 17 Jan 18 16 Feb 18 3.24 3.86 0.62
25 AEONTS 18.71 17 Jan 18 16 Feb 18 155 184 29
26 JMT 18.6 17 Jan 18 16 Feb 18 32.25 38.25 6
27 RML 18.56 17 Jan 18 16 Feb 18 0.97 1.15 0.18
28 TWPC 18.52 17 Jan 18 16 Feb 18 9.45 11.2 1.75
29 JMART 18.46 17 Jan 18 16 Feb 18 19.5 23.1 3.6
30 THREL 16.82 17 Jan 18 16 Feb 18 10.7 12.5 1.8
31 PSL 15.6 17 Jan 18 16 Feb 18 10.9 12.6 1.7
32 SCI 14.66 17 Jan 18 16 Feb 18 5.8 6.65 0.85
33 VNT 14.42 17 Jan 18 16 Feb 18 26 29.75 3.75
34 ROCK 13.95 17 Jan 18 16 Feb 18 17.2 19.6 2.4
35 THIP 13.64 17 Jan 18 16 Feb 18 33 37.5 4.5
36 MATCH 13.61 17 Jan 18 16 Feb 18 1.69 1.92 0.23
37 GOLD 13.41 17 Jan 18 16 Feb 18 8.2 9.3 1.1
38 BEAUTY 13.07 17 Jan 18 16 Feb 18 19.9 22.5 2.6
39 EMC 12.5 17 Jan 18 16 Feb 18 0.08 0.09 0.01
40 EASTW 12.2 17 Jan 18 16 Feb 18 12.3 13.8 1.5
41 UV 11.93 17 Jan 18 16 Feb 18 8.8 9.85 1.05
42 SMM 11.36 17 Jan 18 16 Feb 18 0.88 0.98 0.1
43 TWP 11.17 17 Jan 18 16 Feb 18 4.12 4.58 0.46
44 DDD 10.85 17 Jan 18 16 Feb 18 106 117.5 11.5
45 PAF 10.56 17 Jan 18 16 Feb 18 1.42 1.57 0.15
46 SF 10.53 17 Jan 18 16 Feb 18 8.55 9.45 0.9
47 MBK 10.11 17 Jan 18 16 Feb 18 18.8 20.7 1.9
48 WAVE 10.06 17 Jan 18 16 Feb 18 3.18 3.5 0.32
49 JTS 10 17 Jan 18 16 Feb 18 1.7 1.87 0.17
50 SKE 10 17 Jan 18 16 Feb 18 1.5 1.65 0.15

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง