บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 DTC 56.6% 25 Apr 18 25 May 18 10.6 16.6 6
2 EPCO 35.62% 25 Apr 18 25 May 18 3.2 4.34 1.14
3 EE 32.35% 25 Apr 18 25 May 18 0.68 0.9 0.22
4 NWR 32% 25 Apr 18 25 May 18 0.75 0.99 0.24
5 AKR 27.1% 25 Apr 18 25 May 18 1.07 1.36 0.29
6 STEC 24.16% 25 Apr 18 25 May 18 17.8 22.1 4.3
7 SUPER 18.42% 25 Apr 18 25 May 18 1.14 1.35 0.21
8 SAPPE 18.09% 25 Apr 18 25 May 18 23.5 27.75 4.25
9 AMANAH 18.03% 25 Apr 18 25 May 18 1.83 2.16 0.33
10 SABINA 17.83% 25 Apr 18 25 May 18 24.4 28.75 4.35
11 CHG 17.59% 25 Apr 18 25 May 18 1.99 2.34 0.35
12 AQUA 16% 25 Apr 18 25 May 18 0.5 0.58 0.08
13 ANAN 13.98% 25 Apr 18 25 May 18 3.72 4.24 0.52
14 UNIQ 13.95% 25 Apr 18 25 May 18 12.9 14.7 1.8
15 BDMS 13.92% 25 Apr 18 25 May 18 23.7 27 3.3
16 WPH 13.57% 25 Apr 18 25 May 18 2.8 3.18 0.38
17 PCSGH 13.38% 25 Apr 18 25 May 18 7.1 8.05 0.95
18 WHA 12.89% 25 Apr 18 25 May 18 3.88 4.38 0.5
19 BJCHI 12.73% 25 Apr 18 25 May 18 2.2 2.48 0.28
20 M-CHAI 12.7% 25 Apr 18 25 May 18 189 213 24
21 KBS 12.62% 25 Apr 18 25 May 18 4.28 4.82 0.54
22 LANNA 12.59% 25 Apr 18 25 May 18 14.3 16.1 1.8
23 ITD 11.76% 25 Apr 18 25 May 18 3.06 3.42 0.36
24 GOLD 11.34% 25 Apr 18 25 May 18 9.7 10.8 1.1
25 GUNKUL 11.33% 25 Apr 18 25 May 18 3 3.34 0.34
26 AMATA 11.06% 25 Apr 18 25 May 18 20.8 23.1 2.3
27 PERM 11.02% 25 Apr 18 25 May 18 2.36 2.62 0.26
28 TKN 10.98% 25 Apr 18 25 May 18 16.4 18.2 1.8
29 TPIPL 10.4% 25 Apr 18 25 May 18 1.73 1.91 0.18
30 PLANB 10.34% 25 Apr 18 25 May 18 5.8 6.4 0.6
31 AP 10.3% 25 Apr 18 25 May 18 8.25 9.1 0.85
32 SPALI 10.27% 25 Apr 18 25 May 18 22.4 24.7 2.3
33 EMC 10% 25 Apr 18 25 May 18 0.2 0.22 0.02
34 BTS 9.83% 25 Apr 18 25 May 18 8.65 9.5 0.85
35 CK 9.83% 25 Apr 18 25 May 18 23.9 26.25 2.35
36 CPT 9.55% 25 Apr 18 25 May 18 1.99 2.18 0.19
37 PF 9.41% 25 Apr 18 25 May 18 0.85 0.93 0.08
38 ORI 9.34% 25 Apr 18 25 May 18 18.2 19.9 1.7
39 TVI 9.14% 25 Apr 18 25 May 18 3.5 3.82 0.32
40 MONTRI 9.09% 25 Apr 18 23 May 18 5.5 6 0.5
41 VGI 9.09% 25 Apr 18 25 May 18 7.7 8.4 0.7
42 TTTM 8.9% 25 Apr 18 25 May 18 118 128.5 10.5
43 TKS 8.82% 25 Apr 18 25 May 18 10.2 11.1 0.9
44 TTCL 8.51% 25 Apr 18 25 May 18 7.05 7.65 0.6
45 FANCY 8.49% 25 Apr 18 25 May 18 1.06 1.15 0.09
46 SPORT 8.47% 25 Apr 18 25 May 18 0.59 0.64 0.05
47 MC 8.33% 25 Apr 18 25 May 18 12 13 1
48 GULF 8.08% 25 Apr 18 25 May 18 65 70.25 5.25
49 STPI 7.83% 25 Apr 18 25 May 18 4.6 4.96 0.36
50 TIC 7.75% 02 May 18 25 May 18 32.25 34.75 2.5

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง