บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 EMC 100% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.08 0.16 0.08
2 GLAND 44.44% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.8 2.6 0.8
3 SMT 40.57% 14 Feb 18 16 Mar 18 2.12 2.98 0.86
4 AYUD 31.43% 14 Feb 18 16 Mar 18 35 46 11
5 LRH 31.4% 14 Feb 18 16 Mar 18 30.25 39.75 9.5
6 CPI 30.16% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.89 2.46 0.57
7 MAKRO 29.7% 14 Feb 18 16 Mar 18 41.25 53.5 12.25
8 SOLAR 26.09% 14 Feb 18 16 Mar 18 2.3 2.9 0.6
9 PDI 23.88% 14 Feb 18 16 Mar 18 22.4 27.75 5.35
10 DCON 22.03% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.59 0.72 0.13
11 SGP 16.67% 14 Feb 18 16 Mar 18 25.5 29.75 4.25
12 PTL 15.71% 14 Feb 18 16 Mar 18 14 16.2 2.2
13 SIS 15.34% 14 Feb 18 16 Mar 18 8.15 9.4 1.25
14 MBK 15% 14 Feb 18 16 Mar 18 20 23 3
15 VNT 14.75% 14 Feb 18 16 Mar 18 30.5 35 4.5
16 LTX 14.55% 14 Feb 18 16 Mar 18 67 76.75 9.75
17 PTT 14.17% 14 Feb 18 16 Mar 18 480 548 68
18 CPF 14.13% 14 Feb 18 16 Mar 18 23 26.25 3.25
19 BEC 14.04% 14 Feb 18 16 Mar 18 11.4 13 1.6
20 VGI 13.74% 14 Feb 18 16 Mar 18 6.55 7.45 0.9
21 AH 13.49% 14 Feb 18 16 Mar 18 31.5 35.75 4.25
22 WIN 12.77% 14 Feb 18 16 Mar 18 0.47 0.53 0.06
23 COM7 12.65% 14 Feb 18 16 Mar 18 16.6 18.7 2.1
24 TWPC 12.39% 14 Feb 18 16 Mar 18 11.3 12.7 1.4
25 GOLD 12.22% 14 Feb 18 16 Mar 18 9 10.1 1.1
26 AJ 12.03% 14 Feb 18 16 Mar 18 13.3 14.9 1.6
27 NEW 11.96% 20 Feb 18 13 Mar 18 46 51.5 5.5
28 TRUE 11.9% 14 Feb 18 16 Mar 18 6.3 7.05 0.75
29 AMARIN 11.88% 14 Feb 18 16 Mar 18 5.05 5.65 0.6
30 SNC 11.64% 14 Feb 18 16 Mar 18 14.6 16.3 1.7
31 LALIN 11.43% 14 Feb 18 16 Mar 18 5.25 5.85 0.6
32 SMPC 11.19% 14 Feb 18 16 Mar 18 13.4 14.9 1.5
33 MEGA 10.62% 14 Feb 18 16 Mar 18 40 44.25 4.25
34 PLE 10.57% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.23 1.36 0.13
35 CWT 10.44% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.64 4.02 0.38
36 PTTGC 10.14% 14 Feb 18 16 Mar 18 91.25 100.5 9.25
37 CPALL 10.06% 14 Feb 18 16 Mar 18 79.5 87.5 8
38 SAWAD 9.58% 14 Feb 18 16 Mar 18 60 65.75 5.75
39 SBPF 9.52% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.36 3.68 0.32
40 THCOM 9.26% 14 Feb 18 16 Mar 18 10.8 11.8 1
41 MJD 8.97% 14 Feb 18 16 Mar 18 3.12 3.4 0.28
42 ADVANC 8.72% 14 Feb 18 16 Mar 18 195 212 17
43 GL 8.7% 14 Feb 18 16 Mar 18 6.9 7.5 0.6
44 TRU 8.48% 14 Feb 18 16 Mar 18 4.48 4.86 0.38
45 TCOAT 7.62% 16 Feb 18 16 Mar 18 26.25 28.25 2
46 BRR 7.36% 14 Feb 18 16 Mar 18 8.15 8.75 0.6
47 STANLY 6.93% 14 Feb 18 16 Mar 18 231 247 16
48 BFIT 6.9% 14 Feb 18 16 Mar 18 36.25 38.75 2.5
49 CGD 6.87% 14 Feb 18 16 Mar 18 1.6 1.71 0.11
50 EGCO 6.79% 14 Feb 18 16 Mar 18 221 236 15

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง