บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 SDC 78.26% 21 Aug 18 20 Sep 18 0.23 0.41 0.18
2 CNT 35% 21 Aug 18 20 Sep 18 2 2.7 0.7
3 BEAUTY 31.84% 21 Aug 18 20 Sep 18 8.95 11.8 2.85
4 TRITN 31.43% 21 Aug 18 20 Sep 18 0.35 0.46 0.11
5 TTCL 30.12% 21 Aug 18 20 Sep 18 8.3 10.8 2.5
6 S 29.08% 21 Aug 18 20 Sep 18 2.82 3.64 0.82
7 EVER 28.21% 21 Aug 18 20 Sep 18 0.39 0.5 0.11
8 CBG 28.07% 21 Aug 18 20 Sep 18 42.75 54.75 12
9 STA 25.83% 21 Aug 18 20 Sep 18 12 15.1 3.1
10 CKP 25% 21 Aug 18 20 Sep 18 4.04 5.05 1.01
11 RS 23.81% 21 Aug 18 20 Sep 18 16.8 20.8 4
12 EMC 22.73% 21 Aug 18 20 Sep 18 0.22 0.27 0.05
13 TRC 22.73% 21 Aug 18 20 Sep 18 0.44 0.54 0.1
14 RCI 22.45% 21 Aug 18 20 Sep 18 2.94 3.6 0.66
15 DCC 20.72% 21 Aug 18 20 Sep 18 2.22 2.68 0.46
16 SAMART 20.14% 21 Aug 18 20 Sep 18 6.95 8.35 1.4
17 III 19.66% 21 Aug 18 20 Sep 18 5.85 7 1.15
18 KTC 19.3% 21 Aug 18 20 Sep 18 28.5 34 5.5
19 SYNEX 18.33% 21 Aug 18 20 Sep 18 12 14.2 2.2
20 VNT 17.84% 21 Aug 18 20 Sep 18 22.7 26.75 4.05
21 AMATA 17.71% 21 Aug 18 20 Sep 18 19.2 22.6 3.4
22 URBNPF 17.61% 21 Aug 18 20 Sep 18 3.18 3.74 0.56
23 BCPG 17.42% 21 Aug 18 20 Sep 18 17.8 20.9 3.1
24 THANI 17.42% 21 Aug 18 20 Sep 18 7.75 9.1 1.35
25 SUPER 16.44% 21 Aug 18 20 Sep 18 0.73 0.85 0.12
26 NEW 16.39% 21 Aug 18 19 Sep 18 61 71 10
27 BJCHI 15.79% 21 Aug 18 20 Sep 18 2.28 2.64 0.36
28 PLAT 15.44% 21 Aug 18 20 Sep 18 7.45 8.6 1.15
29 STPI 15.3% 21 Aug 18 20 Sep 18 4.38 5.05 0.67
30 BWG 15% 21 Aug 18 20 Sep 18 1 1.15 0.15
31 PRM 14.69% 21 Aug 18 20 Sep 18 7.15 8.2 1.05
32 UNIQ 14.63% 21 Aug 18 20 Sep 18 12.3 14.1 1.8
33 COL 14.42% 21 Aug 18 20 Sep 18 26 29.75 3.75
34 VGI 14.29% 21 Aug 18 20 Sep 18 7 8 1
35 PTTEP 14.07% 21 Aug 18 20 Sep 18 135 154 19
36 SVI 13.64% 21 Aug 18 20 Sep 18 4.84 5.5 0.66
37 SCN 13.59% 21 Aug 18 20 Sep 18 3.68 4.18 0.5
38 NUSA 13.33% 21 Aug 18 20 Sep 18 0.3 0.34 0.04
39 SIAM 13.27% 21 Aug 18 20 Sep 18 1.96 2.22 0.26
40 WHA 13.23% 21 Aug 18 20 Sep 18 3.78 4.28 0.5
41 TKN 13.1% 21 Aug 18 20 Sep 18 14.5 16.4 1.9
42 MALEE 12.78% 21 Aug 18 20 Sep 18 13.3 15 1.7
43 ITD 12.69% 21 Aug 18 20 Sep 18 2.68 3.02 0.34
44 ROBINS 12.45% 21 Aug 18 20 Sep 18 62.25 70 7.75
45 STEC 12.33% 21 Aug 18 20 Sep 18 21.9 24.6 2.7
46 RJH 12.27% 21 Aug 18 20 Sep 18 22 24.7 2.7
47 GLOBAL 12.15% 21 Aug 18 20 Sep 18 18.1 20.3 2.2
48 CGD 12.12% 21 Aug 18 20 Sep 18 1.32 1.48 0.16
49 ECL 11.96% 21 Aug 18 20 Sep 18 1.84 2.06 0.22
50 ZMICO 11.65% 21 Aug 18 20 Sep 18 1.03 1.15 0.12

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง