บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 EMC 23.08% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.13 0.16 0.03
2 ORI 21.69% 09 Mar 18 16 Mar 18 16.6 20.2 3.6
3 MAKRO 18.89% 09 Mar 18 16 Mar 18 45 53.5 8.5
4 TPBI 18.37% 09 Mar 18 16 Mar 18 9.8 11.6 1.8
5 SMM 16.87% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.83 0.97 0.14
6 NWR 14.71% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.68 0.78 0.1
7 EVER 14.29% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.35 0.4 0.05
8 TFG 13.12% 09 Mar 18 16 Mar 18 4.42 5 0.58
9 BJCHI 12.84% 09 Mar 18 16 Mar 18 2.18 2.46 0.28
10 SPI 12.03% 09 Mar 18 16 Mar 18 66.5 74.5 8
11 VNT 12% 09 Mar 18 16 Mar 18 31.25 35 3.75
12 MALEE 11.84% 09 Mar 18 16 Mar 18 22.8 25.5 2.7
13 TCC 11.76% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.34 0.38 0.04
14 MPIC 11.68% 09 Mar 18 16 Mar 18 1.37 1.53 0.16
15 SAPPE 11.27% 09 Mar 18 16 Mar 18 21.3 23.7 2.4
16 KTC 11.11% 09 Mar 18 16 Mar 18 234 260 26
17 COL 11% 09 Mar 18 16 Mar 18 50 55.5 5.5
18 AMARIN 10.78% 09 Mar 18 16 Mar 18 5.1 5.65 0.55
19 AEONTS 10.61% 09 Mar 18 16 Mar 18 155.5 172 16.5
20 JMT 10.57% 09 Mar 18 16 Mar 18 30.75 34 3.25
21 WIN 10.42% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.48 0.53 0.05
22 SNC 10.14% 09 Mar 18 16 Mar 18 14.8 16.3 1.5
23 AJA 10% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.5 0.55 0.05
24 TFI 10% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.4 0.44 0.04
25 EE 9.84% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.61 0.67 0.06
26 SAWAD 9.58% 09 Mar 18 16 Mar 18 60 65.75 5.75
27 SBPF 9.52% 09 Mar 18 16 Mar 18 3.36 3.68 0.32
28 TRUE 9.3% 09 Mar 18 16 Mar 18 6.45 7.05 0.6
29 PACE 9.26% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.54 0.59 0.05
30 GLAND 9.24% 09 Mar 18 16 Mar 18 2.38 2.6 0.22
31 TSR 9.02% 09 Mar 18 16 Mar 18 2.44 2.66 0.22
32 MBK 9% 09 Mar 18 16 Mar 18 21.1 23 1.9
33 CPF 8.92% 09 Mar 18 16 Mar 18 24.1 26.25 2.15
34 MC 8.66% 09 Mar 18 16 Mar 18 12.7 13.8 1.1
35 CENTEL 8.62% 09 Mar 18 16 Mar 18 43.5 47.25 3.75
36 MAJOR 8.57% 09 Mar 18 16 Mar 18 26.25 28.5 2.25
37 GLOBAL 8.45% 09 Mar 18 16 Mar 18 14.2 15.4 1.2
38 PRM 8.43% 09 Mar 18 16 Mar 18 8.3 9 0.7
39 GPI 8.33% 09 Mar 18 16 Mar 18 3.12 3.38 0.26
40 TSTH 8.24% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.85 0.92 0.07
41 TK 8.15% 09 Mar 18 16 Mar 18 13.5 14.6 1.1
42 UMI 7.95% 09 Mar 18 16 Mar 18 1.51 1.63 0.12
43 TWZ 7.69% 09 Mar 18 16 Mar 18 0.13 0.14 0.01
44 TCB 7.62% 09 Mar 18 16 Mar 18 52.5 56.5 4
45 GFPT 7.58% 09 Mar 18 16 Mar 18 13.2 14.2 1
46 UV 7.53% 09 Mar 18 16 Mar 18 9.3 10 0.7
47 CWT 7.49% 09 Mar 18 16 Mar 18 3.74 4.02 0.28
48 EPG 7.46% 09 Mar 18 16 Mar 18 6.7 7.2 0.5
49 BEC 7.44% 09 Mar 18 16 Mar 18 12.1 13 0.9
50 ASIAN 7.43% 09 Mar 18 16 Mar 18 7.4 7.95 0.55

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง