บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 SDC 28.13% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.32 0.41 0.09
2 EVER 25% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.4 0.5 0.1
3 STA 23.77% 13 Sep 18 20 Sep 18 12.2 15.1 2.9
4 EASON 17.09% 13 Sep 18 20 Sep 18 2.34 2.74 0.4
5 CKP 15.83% 13 Sep 18 20 Sep 18 4.36 5.05 0.69
6 THANI 15.19% 13 Sep 18 20 Sep 18 7.9 9.1 1.2
7 TRITN 15% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.4 0.46 0.06
8 ASAP 14.88% 13 Sep 18 20 Sep 18 6.05 6.95 0.9
9 SUPER 14.86% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.74 0.85 0.11
10 RS 14.29% 13 Sep 18 20 Sep 18 18.2 20.8 2.6
11 WORK 14.29% 13 Sep 18 20 Sep 18 36.75 42 5.25
12 EMC 12.5% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.24 0.27 0.03
13 TRC 12.5% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.48 0.54 0.06
14 BCPG 11.76% 13 Sep 18 20 Sep 18 18.7 20.9 2.2
15 CMAN 11.54% 13 Sep 18 20 Sep 18 3.12 3.48 0.36
16 CGD 11.28% 13 Sep 18 20 Sep 18 1.33 1.48 0.15
17 MALEE 10.29% 13 Sep 18 20 Sep 18 13.6 15 1.4
18 PTG 10.26% 13 Sep 18 20 Sep 18 11.7 12.9 1.2
19 STPI 10.26% 13 Sep 18 20 Sep 18 4.58 5.05 0.47
20 TTCL 10.2% 13 Sep 18 20 Sep 18 9.8 10.8 1
21 SKE 9.6% 13 Sep 18 20 Sep 18 1.25 1.37 0.12
22 IHL 9.55% 13 Sep 18 20 Sep 18 8.9 9.75 0.85
23 BWG 9.52% 13 Sep 18 20 Sep 18 1.05 1.15 0.1
24 TMB 9.17% 13 Sep 18 20 Sep 18 2.18 2.38 0.2
25 CENTEL 9.09% 13 Sep 18 20 Sep 18 38.5 42 3.5
26 SCP 9.04% 13 Sep 18 20 Sep 18 8.3 9.05 0.75
27 III 8.53% 13 Sep 18 20 Sep 18 6.45 7 0.55
28 DTAC 8.19% 13 Sep 18 20 Sep 18 42.75 46.25 3.5
29 UVAN 8.09% 13 Sep 18 20 Sep 18 6.8 7.35 0.55
30 ECL 7.85% 13 Sep 18 20 Sep 18 1.91 2.06 0.15
31 LPN 7.69% 13 Sep 18 20 Sep 18 10.4 11.2 0.8
32 VNT 7.43% 13 Sep 18 20 Sep 18 24.9 26.75 1.85
33 TSC 7.2% 13 Sep 18 20 Sep 18 12.5 13.4 0.9
34 ITD 7.09% 13 Sep 18 20 Sep 18 2.82 3.02 0.2
35 BIG 6.9% 13 Sep 18 20 Sep 18 1.74 1.86 0.12
36 SC 6.82% 13 Sep 18 20 Sep 18 3.52 3.76 0.24
37 TRUBB 6.82% 13 Sep 18 20 Sep 18 1.76 1.88 0.12
38 APCS 6.8% 13 Sep 18 20 Sep 18 5.15 5.5 0.35
39 GULF 6.47% 13 Sep 18 20 Sep 18 69.5 74 4.5
40 BJCHI 6.45% 13 Sep 18 20 Sep 18 2.48 2.64 0.16
41 S 6.43% 13 Sep 18 20 Sep 18 3.42 3.64 0.22
42 WIN 6.25% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.64 0.68 0.04
43 UPOIC 6.19% 13 Sep 18 20 Sep 18 4.2 4.46 0.26
44 PLAT 6.17% 13 Sep 18 20 Sep 18 8.1 8.6 0.5
45 UV 6.1% 13 Sep 18 20 Sep 18 8.2 8.7 0.5
46 GRAND 6.06% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.99 1.05 0.06
47 UNIQ 6.02% 13 Sep 18 20 Sep 18 13.3 14.1 0.8
48 MBK 6% 13 Sep 18 20 Sep 18 25 26.5 1.5
49 EE 5.97% 13 Sep 18 20 Sep 18 0.67 0.71 0.04
50 PF 5.94% 13 Sep 18 20 Sep 18 1.01 1.07 0.06

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง