บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
Bolinger Band บีบเข้าหากัน กราฟ Week

Page อ้างอิง: โบลินเจอร์ แบนด์ BOLLINGER BANDS

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ANAN 16-Jul-2018 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2 CSL 14-May-2018 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 ESSO 10-Sep-2018 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
4 FTE 01-Oct-2018 บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
5 IRPC 24-Sep-2018 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
6 KGI 24-Sep-2018 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
7 KKP 20-Aug-2018 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
8 LRH 03-Sep-2018 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
9 MILL 03-Sep-2018 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
10 MINT 17-Sep-2018 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
11 RJH 01-Oct-2018 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
12 ROH 25-Jun-2018 บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
13 TCAP 03-Sep-2018 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร

 

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง