บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AOT 08-Nov-2018 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
2 BTS 08-Nov-2018 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
3 CWT 09-Nov-2018 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
4 ESSO 08-Nov-2018 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
5 F&D 30-Oct-2018 บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
6 GGC 09-Nov-2018 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
7 HMPRO 08-Nov-2018 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
8 JWD 07-Nov-2018 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
9 PB 06-Nov-2018 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
10 ROCK 24-Oct-2018 บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
11 TFMAMA 07-Nov-2018 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
12 TPOLY 08-Nov-2018 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
13 TTTM 08-Nov-2018 บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
14 TU 07-Nov-2018 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
15 VGI 08-Nov-2018 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง