บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 APCS 20-Sep-2018 บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
2 ASAP 18-Sep-2018 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
3 ASP 19-Sep-2018 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
4 BA 19-Sep-2018 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
5 BFIT 20-Sep-2018 บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
6 BTS 18-Sep-2018 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
7 CGD 19-Sep-2018 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8 CSS 19-Sep-2018 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
9 DTCI 04-Sep-2018 บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
10 FE 18-Sep-2018 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
11 GOLD 19-Sep-2018 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12 HUMAN 20-Sep-2018 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13 INTUCH 19-Sep-2018 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 ITD 19-Sep-2018 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
15 LALIN 19-Sep-2018 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
16 LANNA 19-Sep-2018 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
17 PYLON 20-Sep-2018 บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
18 RCL 19-Sep-2018 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
19 WACOAL 13-Sep-2018 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
20 WHAUP 18-Sep-2018 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง