บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 CPH 09-Aug-2018 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
2 FORTH 15-Aug-2018 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 INOX 15-Aug-2018 บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
4 KCE 15-Aug-2018 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
5 PB 16-Aug-2018 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
6 SAUCE 10-Aug-2018 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
7 SMPC 15-Aug-2018 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
8 SMT 16-Aug-2018 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
9 SORKON 15-Aug-2018 บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
10 SPALI 16-Aug-2018 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11 SST 16-Aug-2018 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
12 WICE 16-Aug-2018 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง