บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ASK 25-May-2018 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
2 ICC 21-May-2018 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
3 KDH 24-May-2018 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
4 MACO 24-May-2018 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
5 MC 23-May-2018 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
6 PRINC 25-May-2018 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7 UP 24-May-2018 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง