บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ASIMAR 20-Jul-2018 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
2 BTS 20-Jul-2018 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
3 DELTA 20-Jul-2018 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4 INTUCH 20-Jul-2018 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 KBANK 20-Jul-2018 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
6 KDH 18-Jul-2018 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
7 KTB 19-Jul-2018 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
8 LANNA 20-Jul-2018 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
9 PTL 18-Jul-2018 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
10 SINGER 20-Jul-2018 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
11 SVI 18-Jul-2018 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
12 THANI 19-Jul-2018 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
13 TPP 13-Jul-2018 บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
14 TRU 20-Jul-2018 บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
15 UTP 18-Jul-2018 บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม กระดาษและวัสดุการพิมพ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง