บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 100 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AKR 25-May-2018 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
2 BDMS 25-May-2018 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) บริการ การแพทย์
3 BTS 24-May-2018 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
4 CHG 24-May-2018 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
5 DTC 24-May-2018 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
6 EE 25-May-2018 บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
7 EMC 25-May-2018 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
8 GOLD 25-May-2018 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9 MATCH 25-May-2018 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
10 NEW 09-May-2018 บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
11 PF 24-May-2018 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12 SUPER 25-May-2018 บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง