บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 100 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 BCH 20-Sep-2018 บริษัท บางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัด(มหาชน) บริการ การแพทย์
2 BCPG 20-Sep-2018 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
3 CHG 20-Sep-2018 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
4 CKP 20-Sep-2018 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
5 COM7 20-Sep-2018 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
6 CTW 20-Sep-2018 บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
7 EMC 20-Sep-2018 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
8 EVER 20-Sep-2018 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9 GLOBAL 20-Sep-2018 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
10 GULF 20-Sep-2018 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
11 HMPRO 20-Sep-2018 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
12 IHL 20-Sep-2018 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
13 KTB 19-Sep-2018 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
14 LPN 20-Sep-2018 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15 MFC 20-Sep-2018 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
16 MTC 20-Sep-2018 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
17 NEW 19-Sep-2018 บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
18 PLAT 20-Sep-2018 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
19 PTTEP 20-Sep-2018 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
20 ROBINS 20-Sep-2018 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
21 SCCC 20-Sep-2018 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
22 SCP 20-Sep-2018 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
23 SDC 20-Sep-2018 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24 TGCI 19-Jul-2018 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
25 THANI 20-Sep-2018 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
26 TPIPP 19-Sep-2018 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
27 TRITN 20-Sep-2018 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
28 TTCL 20-Sep-2018 บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
29 WIN 20-Sep-2018 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง