บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 200 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 MILL 10-Oct-2018 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
2 MJD 10-Oct-2018 บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 OCC 10-Oct-2018 บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
4 SMM 10-Oct-2018 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
5 STA 10-Oct-2018 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
6 SVH 10-Oct-2018 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
7 TCC 10-Oct-2018 บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
8 TH 10-Oct-2018 บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
9 TRU 10-Oct-2018 บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
10 WG 03-Oct-2018 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง