บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
RSI bullish divergence กราฟวัน

Page อ้างอิง: RSI bullish divergence

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AS 08-Mar-2018 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
2 BCPG 08-Mar-2018 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
3 BKI 12-Mar-2018 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
4 COL 09-Mar-2018 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
5 CPL 07-Mar-2018 บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
6 EASON 16-Mar-2018 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
7 EPG 12-Mar-2018 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
8 GIFT 12-Mar-2018 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม -
9 KAMART 14-Mar-2018 บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
10 LANNA 09-Mar-2018 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
11 SAMART 07-Mar-2018 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 SAMTEL 08-Mar-2018 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13 SCG 14-Mar-2018 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
14 SIRI 15-Mar-2018 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15 SST 13-Mar-2018 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
16 STEC 12-Mar-2018 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
17 SUPER 09-Mar-2018 บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
18 SYNTEC 07-Mar-2018 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
19 TFMAMA 08-Mar-2018 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
20 THG 12-Mar-2018 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
21 TOG 07-Mar-2018 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
22 TPIPP 14-Mar-2018 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
23 TR 12-Mar-2018 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
24 TRC 12-Mar-2018 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง