บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
RSI bullish divergence กราฟ week

Page อ้างอิง: RSI bullish divergence

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 BA 21-May-2018 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
2 BEC 21-May-2018 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
3 CCET 21-May-2018 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4 CCP 21-May-2018 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
5 CSS 21-May-2018 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
6 ECL 21-May-2018 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
7 JMART 21-May-2018 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 MALEE 21-May-2018 บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
9 MILL 21-May-2018 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
10 NOK 21-May-2018 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
11 SAMTEL 21-May-2018 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 SSSC 21-May-2018 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
13 THAI 21-May-2018 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
14 TLUXE 21-May-2018 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
15 TNPC 21-May-2018 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
16 TPOLY 21-May-2018 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง

 

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง